Utgivningsbevis

Den 1 juli 2019 utfärdades ett utgivningsbevis för webbplatsen https://svbefs.se. Utgivningsbeviset gäller i 10 år och innebär att webbplatsen för den ideella föreningen Svenska Befästningssällskapet är skyddad enligt Yttrandefrihetsgrundlagen. Det är således Yttrandefrihetsgrundlagen som reglerar webbplatsen och inte dataskyddsförordningen (GDPR). En effekt av detta är att dataskyddsförordningen (GDPR) inte gäller för de personuppgifter som publiceras på webbplatsen. Detta innebär att meddelare har rätt att vara anonyma och att utsedd utgivare ansvarar för innehållet. Svenska Befästningssällskapet har därmed samma skydd som traditionella massmedier.

Utgivningsbeviset innebär att administrationen kring vissa frågor underlättas. Vid publicering av bilder där personer avbildas eller texter där personer omnämns behöver vi inte begära skriftligt tillstånd. Givetvis kommer vi be om lov så långt som möjligt i dessa frågor (läs vår integritetspolicy). Skulle en läsare återfinnas på en bild mot dess vilja och önskar att bilden tas bort så kommer föreningen givetvis att plocka bort sådana bilder.

Utgivningsbeviset betyder också att webbplatsen är skyddad från censur. Skyddet medför dock vissa skyldigheter, som att innehållet som publiceras ska dokumenteras och behållas i sex månader efter att det tagits bort från webbplatsen. Brott som regleras av annan lagstiftning såsom förtal och hets mot folkgrupp påverkas dock inte av skyddet som kommer med utgivningsbeviset.

Ansvarig utgivare

För utgivningsbeviset krävs en ansvarig utgivare för webbplatsen. Ansvarig utgivare för webbplatsen för Svenska Befästningssällskapet är Richard Dahlgren (richard@svbefs.se) som har det straffrättsliga ansvaret för innehållet på webbplatsen.